Autorijles

Ben je klaar voor je eerste rijles en kun je niet wachten om je autorijbewijs te halen? Wij hebben als Rijschool ARM een hoog slagingspercentage voor rijscholen in Leiden en Leiderdorp, waardoor je bij ons aan het juiste adres bent. Je kunt tijdens je rijlessen gratis je theorie examen oefenen met de instructeur, of eerst je auto theorie examen bij het CBR behalen en je vervolgens aanmelden voor de rijlessen. We zorgen er als autorijschool voor dat je iedere autorijles een nieuwe stap kunt zetten, zodat je het autorijden zo snel mogelijk onder de knie hebt.

Voortgang tijdens de rijlessen

Uiteraard houden we je voortgang bij tijdens de rijlessen, zodat je weet waar je staat ten opzichte van het behalen van je rijbewijs. Je dient voor het rijbewijs B over een aantal verschillende vaardigheden te beschikken, waaronder de bijzondere verrichtingen. De kosten voor het rijbewijs hangen onder andere af van de snelheid waarmee je deze onder de knie krijgt, net als de zekerheid die je op de weg kunt uitstralen. Uiteraard bereiden we je optimaal voor op het rijexamen en zorgen we ervoor dat we het gemiddeld aantal rijlessen zo laag mogelijk houden. Dit zorgt ervoor dat je op jouw tempo toe kunt werken naar het autorijbewijs B en dat je altijd precies weet waar we de volgende les aan gaan werken.

Bijzondere verrichtingen tijdens het rijexamen

Tijdens de rijlessen voor je autorijbewijs hebben we onder andere aandacht voor de verschillende bijzondere verrichtingen. We kunnen deze indelen in 4 verschillende categorieën:
• parkeeropdracht
• omkeeropdracht
• stopopdracht
• hellingproef (telt niet meer mee, maar kan nog steeds gevraagd worden tijdens je rijexamen)

Omkeeropdracht

De examinator geeft tijdens het rijexamen aan dat hij de andere kant op wil rijden en laat het geheel over aan jou. Je kunt hierbij gebruik maken van het keren op de weg door middel van steken, het maken van een halve draai, of door achteruit een bocht om te draaien met gebruikmaking van een zijstraat of laadperron. De keuze is aan jou, hoe jij dit wilt en denkt uit te voeren. Maak gebruik van de oefeningen die we tijdens de rijlessen hebben uitgevoerd.

Parkeeropdracht

Hierbij kan het gaan om parkeren in een straat of op een parkeerterrein. De examinator geeft tijdens het CBR praktijkexamen opdracht de auto zo dicht mogelijk in de buurt van een bepaald punt (huisnummer of ingang supermarkt) te parkeren. Jij bepaalt zelf of je dat doet door middel van fileparkeren of parkeren in een vak en of je dit vooruit of achteruit doet. Ook mag je (en moet je soms) kiezen om links van de weg te parkeren als daar ruimte is.

Stopopdracht

je krijgt opdracht om je voertuig zo dicht mogelijk achter een andere auto te parkeren, waarbij het wel belangrijk is dat je (zonder achteruit te rijden) in een vloeiende beweging weer weg kunt rijden. Je doet dit geheel zelfstandig, dus ook het wegrijden na de verrichting. Tijdens je rijlessen zullen we hier voldoende aandacht aan besteden.

Hellingproef

De hellingproef is geen onderdeel meer van de bijzondere verrichtingen, maar kan incidenteel wel gevraagd worden tijdens je praktijkexamen bij het CBR. Indien dit voorkomt zal je toch ook 2 andere verrichtingen moeten uitvoeren, die we uitvoerig met je oefenen tijdens de autorijlessen.